2023 07 15-16 DIENOMIS. LAUKŽEMIŲ LYNAS 24 VALANDŲ TANDEMO TAISYKLĖS:

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Žūklė vykdoma komandinėje įskaitoje. Komandą sudaro 2 žmonės. Dalyvių amžius

neribojamas, tačiau nepilnamečiai negali dalyvauti be lydinčio suaugusiojo .Išankstinė varžybų

dalyvių registracija vykdoma sumokėjus 20 eurų registracijos mokestį čia: https://laukzemiutvenkinys.lt/produktas/registracija-i-varzybas/

Papildoma registracija vietoje nebus vykdoma.

Komandų startinis mokestis 50 eurų bus renkamas ant kranto ,prieš burtu traukimą.

Žūklės metu dalyviai žūklauja burtų keliu ištrauktuose sektoriuose.

SVARBU!
Registracijos mokestis 20 eurų.

Startinis mokestis 50 eurų.

ŽŪKLĖS VIETA IR TRENIRUOTĖS

Treniruotės žūklės dalyviams galimos. Treniruotės ir varžybų metu būtina turėti leidimą žvejoti

tame telkinyje (telkinys yra išnuomotas). Jį galima įsigyti Perlas terminaluose arba užsisakyti

internetu adresu https://laukzemiutvenkinys.lt/produktas/zvejybos-leidimas/ .
Leidimai bus tikrinami varžybų dieną dalyvių registracijos metu. Treniruočių ir varžybų metu būtina turėti asmens tapatybę

patvirtinantį dokumentą. Treniruotės metu sugautos žuvys turi būti paleidžiamos atgal į tą patį

vandens telkinį, žūklės vieta paliekama tvarkinga. Varžybos vyks sektoriuose

Nuoroda į žūklės vietą: https://goo.gl/maps/DmPC3TqRkKf2hrjY7

Žūklės dienotvarkė:

2023-07-15

09:30 – 10:30 – vardinė dalyvių registracija, instruktavimas.

12:00 – žūklės pradžia (signalas);

2023-07-16

12:00 – žūklės pabaiga ir laimikių svėrimas (signalas);

12:30-13:30 – rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas.

Žūklės organizatoriai pasilieka teisę keisti dienotvarkę, iš anksto apie tai informuodami dalyvius.

Varžybų taisyklės:

Varžybos yra komandinės. Komandą sudaro du asmenys,bet gali dalyvaut ir vienas asmuo susimokėjęs

komandini mokestį. Kiekvienas komandos narys turi teisę žvejoti dviem žūklės įrankiais vienu metu. Dalyvaujant vienam kaip komanda, nesuteikiama teisė žvejoti daugiau kaip dviem įrankiais.

Varžybų trukmė – 24 valandos. Įskaitinės žuvys – Lynas, Karpis, Karosas.

Gaudyti galima tiek dugnine (Method, Feeder) tiek plūdine meškere pasirinktinai.

Komanda (2 dalyviai) vienu metu gali būti užmetusi ne daugiau nei 4 meškeres, (1 dalyvis) ne daugiau nei dvi. Atsarginių meškerių kiekis neribojamas.

Viena meškerė gali turėti ne daugiau kaip vieną kabliuką.

Komanda privalo pasirūpinti skiaurėmis, kuriose bus laikoma žuvis , ne trumpesne nei 2,5 m.

Negyva žuvis nebus įskaitoma ,o komanda diskvalifikuojama

Jaukų ir masalų kiekis neribojamas

Žūklės įskaitinės žuvys ir rezultatų skaičiavimas:

Lynas nuo 25 cm– 9 taškai;

Karpis nuo 40 cm – 4 taškai;

Karosas – 2 taškai;

Lydeka,karšis, šamas, kuoja, plakis, starkis ir kt. žuvys – neįskaitinės, jas privaloma nedelsiant

paleisti.

Žuvys iki 4 kg dedamos į sietą. Siete gali būti max 25 kg žuvies.

Viršįjus šį svorį, žuvis dedama į antrą sietą, jo neturint, kviečiamas teisėjas suskaičiuoti žuvis

ir jas paleisti.

Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės (augalinės, gyvūninės). Galimi dirbtiniai masalai:

boiliai, peletės, granulės, wafteriai. Masalai (iš metalo, gumos, porolono ir pan.) yra draudžiami.

Masalui draudžiama naudoti gyvą ar negyvą žuvelę, varles, buožgalvius ir panašius gyvius.

Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose ir kabliukas yra ne tik žuvies galvos

srityje. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu

nedelsiant paleisti.

Po signalo „Žūklės pabaiga“ nedelsiant ištraukiamos visos meškerės iš vandens, jokia žuvis

neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo visa iškelta iš vandens.

Kol teisėjai neatvyko sverti/skaičiuoti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje,

jo negalima iškelti iš vandens. Pasverta ir suskaičiuota žuvis nedelsiant paleidžiama atgal į tą patį

vandens telkinį, prieš tai kiekvienam dalyviui pasirašius prie pasvertos žuvies svorio protokole. Po

to, kai svėrimo/skaičiavimo procedūra atlikta, protokolas pasirašytas, žuvis paleista, jokie protestai

dėl žuvies svėrimo/skaičiavimo nepriimami.

Pagautą žuvį draudžiama pasiimti, užfiksavus tokį atvejį, asmuo/komanda besąlygiškai

diskvalifikuojamas bei iškart netenka teisės į prizus bei apdovanojimus.

Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui – žaibavimas) žūklė yra stabdoma, tai žūklė gali būti

pratęsta, kad bendra jos trukmė būtų ilgesnė nei 12 valandų. Jei bendra žūklės trukmė siekia 12

valandų, iki jas sustabdant, ji laikoma įvykusia.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA

Dalyvių užimtos vietos nustatomos pagal pagautų žuvų skaičių ir jos koeficientą. Komanda, kurios

pagautos žuvies bendra taškų suma yra didžiausia, užima pirmąją vietą. Atitinkamai pagal surinktus

taškus yra skiriamos vietos kitiems dalyviams. Žuvies svoris gaunamų taškų skaičiui įtakos neturi, t.

y. lynas sveriantis 300gr vertas tiek pat taškų kaip ir 2 kg sveriantis lynas.

Papildomai sveriama 1 didžiausias LYNAS tam, kad komandoms surinkus vienodą taškų skaičių ,

laimėjimas atiteks didesnio svorio didžiausią žuvį sugavusiai komandai.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Bet kokie šių nuostatų pažeidimai žūklės metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę

šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami.

Kiekvienas žūklės dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus. Jis privalo laikytis visų saugaus

elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.

Žūklės dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju. Pasirašydami žūklės protokole

dalyviai patvirtina, kad patys atsako už savo elgesį ir saugumą. Dalyvis po žūklės sutvarko savo

žūklės sektorių ir palieką jį švarų bei tvarkingą.